Grunnlaget for det som i dag fremstår som kjøpesenteret Årnes Handel ble lagt i 1951.

Historikk

Grunnlaget for det som i dag fremstår som kjøpesenteret Årnes Handel ble lagt i 1951.

Om Årnes Handel

Grunnleggeren Arne Tinnen vokste opp med handelsvirksomhet på Ratvika. Han jobbet noen år i forretning på Hamar, inntil han reiste tilbake til Åfjord og startet sin virksomhet i leide lokaler av Magne Nilsen på nedre Årnes.

Etablert der dagens hotell ligger

Butikken ble etablert og holdt til i første etasje på stedets gjestgiveri, som hadde samme lokalisering som dagens hotell.

Assortert landhandel i 1956

I juli 1956 var det klart for nyåpning av assortert landhandel noen meter lengre øst på Årnes. Hovedbygningen i dagens kjøpesenter Årnes Handel sto da ferdig og en stor butikk, etter datidens målestokk, ble åpnet. Dette var et stort løft. Og allerede fra første åpningsdag hadde de ansatte som mål å skaffe de varene kundene etterspurte.

BP – Norol – Statoil

bilde-gml1BP bensinstasjon med verksted ble etablert fra samme tidspunkt. Senere skiftet logoen på bensinmasten til Norol og til slutt Statoil.

 

 

 

Brødbilen og Bybilen

Først på 60-tallet ble forretningen utvidet med mere lagerarealer, bakeri, manufakturavdeling og verksted. I tillegg ble det tre nye leiligheter for utleie.
Vareutvalget bestod av jernvarer, bygningsvarer, landbruksvarer, dagligvarer, gaveartikler og manufaktur med mer. Servicegraden var stor. Daglig kjørte ”Brødbilen” i faste ruter rundt om i bygda. I tillegg startet ”Bybilen” hver morgen i 5-6 tiden på vei til Trondheim for å hente varer til butikken.

Utvidelser i 1970

Utvidelsen i 1970 som i dag rommer arealet til Klesbua, Spisekroken og Nille førte til at det totale arealet passerte 800kvm og betegnelsen Varehus kunne benyttes. Åpningen dette året skjedde 23. april, en utvidelse som ble meget godt mottatt av kundene.

.. og mer utvidelse i 1980

bilde-gml2Nye salgsarealer ble lagt til i 1980, en utvidelse mot vest. Dette førte til at det ble en større satsing på dagligvarer og ferskvarer. I tillegg ble møbelavdelingen utvidet. Denne utvidelsen førte også med seg et stort engasjement blant forbrukerne i «ordet fritt» spaltene i lokalavisen Fosna Folket. Åpningsdato var 29. april.

 

 

 

Bensinstasjon legges ned

Årnes handel 1982I 1995 ble samarbeidet med Statoil avsluttet og stasjonen på Årnes ble lagt ned. Dette for å gjøre plass til den største og mest omfattende utvidelsen av Årnes Handel.

 

 

 

Nyåpning med 13 butikker i 1996

6.juni 19966. juni 1996 var det klart for snorklipping, foretatt av ordfører Kristian Flenstad. 12-13 butikkeiere og spente ansatte ventet på folkets dom. Ingen tvil om at Nord Fosen og Fosen for øvrig hadde fått utvidet sitt tilbud av varer og tjenester, og kundene ga gode tilbakemeldinger på det de fikk se og oppleve denne junidagen.

 

 

 

Hovedbygg og nybygg slått sammen i 2000

bilde-nyttEn ny utvidelse sto ferdig i 2000, gammel hovedbygning og nytt tilbygg ble bygget sammen.

Utbygging av hytter og fritidsboliger betyr mye for inntektsgrunnlaget innen flere næringer i Åfjord. Dette har også betydning for Årnes Handel og virksomhetene i kjøpesenteret.

Om Årnes Handel

Grunnleggeren Arne Tinnen vokste opp med handelsvirksomhet på Ratvika. Han jobbet noen år i forretning på Hamar, inntil han reiste tilbake til Åfjord og startet sin virksomhet i leide lokaler av Magne Nilsen på nedre Årnes.

Etablert der dagens hotell ligger

Butikken ble etablert og holdt til i første etasje på stedets gjestgiveri, som hadde samme lokalisering som dagens hotell.

Assortert landhandel i 1956

I juli 1956 var det klart for nyåpning av assortert landhandel noen meter lengre øst på Årnes. Hovedbygningen i dagens kjøpesenter Årnes Handel sto da ferdig og en stor butikk, etter datidens målestokk, ble åpnet. Dette var et stort løft.

Og allerede fra første åpningsdag hadde de ansatte som mål å skaffe de varene kundene etterspurte.

BP – Norol – Statoil

BP bensinstasjon med verksted ble etablert fra samme tidspunkt. Senere skiftet logoen på bensinmasten til Norol og til slutt Statoil.

Brødbilen og Bybilen

Først på 60-tallet ble forretningen utvidet med mere lagerarealer, bakeri, manufakturavdeling og verksted. I tillegg ble det tre nye leiligheter for utleie.

Vareutvalget bestod av jernvarer, bygningsvarer, landbruksvarer, dagligvarer, gaveartikler og manufaktur med mer. Servicegraden var stor.

Daglig kjørte ”Brødbilen” i faste ruter rundt om i bygda. I tillegg startet ”Bybilen” hver morgen i 5-6 tiden på vei til Trondheim for å hente varer til butikken.

Utvidelser i 1970

Utvidelsen i 1970 som i dag rommer arealet til Klesbua, Spisekroken og Nille førte til at det totale arealet passerte 800kvm og betegnelsen Varehus kunne benyttes.

Åpningen dette året skjedde 23. april, en utvidelse som ble meget godt mottatt av kundene.

.. og mer utvidelse i 1980

bilde-gml2

Nye salgsarealer ble lagt til i 1980, en utvidelse mot vest. Dette førte til at det ble en større satsing på dagligvarer og ferskvarer. I tillegg ble møbelavdelingen utvidet.

Denne utvidelsen førte også med seg et stort engasjement blant forbrukerne i «ordet fritt» spaltene i lokalavisen Fosna Folket. Åpningsdato var 29. april.

Bensinstasjon legges ned

Årnes handel 1982

I 1995 ble samarbeidet med Statoil avsluttet og stasjonen på Årnes ble lagt ned. Dette for å gjøre plass til den største og mest omfattende utvidelsen av Årnes Handel.

Nyåpning med 13 butikker i 1996

6.juni 19966. juni 1996 var det klart for snorklipping, foretatt av ordfører Kristian Flenstad. 12-13 butikkeiere og spente ansatte ventet på folkets dom.

Ingen tvil om at Nord Fosen og Fosen for øvrig hadde fått utvidet sitt tilbud av varer og tjenester, og kundene ga gode tilbakemeldinger på det de fikk se og oppleve denne junidagen.

Hovedbygg og nybygg slått sammen i 2000

bilde-nyttEn ny utvidelse sto ferdig i 2000, gammel hovedbygning og nytt tilbygg ble bygget sammen.

Utbygging av hytter og fritidsboliger betyr mye for inntektsgrunnlaget innen flere næringer i Åfjord. Dette har også betydning for Årnes Handel og virksomhetene i kjøpesenteret.

2021

2020

2018

2017

2016:

1982:

1975:

Del dette!